PRAVILA O PRIVATNOSTI

Klauzula o povjerljivosti internetskih poslova postala je standard davno, a poštuju ga ozbiljne tvrtke. Adria Luxury Boats d.o.o. je u potpunosti upoznat s trendovima u ovom području te je u stanju pružiti klijentima privatnost podataka u potpunoj sigurnosti.

Adria Luxury Boats d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Voditelj obrade: Adria Luxury Boats d.o.o., Liburnijska ulica 7a, 51414 Ičići

Adria Luxury Boats d.o.o. je imenovalo Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

pisanim putem na adresu: Adria Luxury Boats d.o.o., Liburnijska ulica 7a, 51414 Ičići

e-mailom na adresu: info@alb.hr

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje Društva, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva.

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Društvo primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa Društvom (korištenje Internet stranica koje je Društvo vlasnik, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Ime, prezime
 • E-mail adresa

Društvo tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
 • Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite
 • Načine korištenja Internet stranice Društva

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

 • Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva – što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);
 • Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;
 • Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika

KORIŠTENJE PODATAKA

Društvo koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

 • Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama – Društvo osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje
 • Marketinške i prodajne aktivnosti – Društvo osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima
 • Zaštita zaposlenika Društva – Društvo osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika
 • Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

NAČINI PRIKUPLJANJA PODATAKA

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

 • Izravno od pojedinca– podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, slanjem upita putem kontakt formi na mrežnim stranicama Društva, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici Društva, dolaskom u prostore Društva, telefonskim razgovorom sa pojedincem.
 • Neizravno– podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Društvo osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;
 • Brisanje podataka

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Društvo zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
 • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA

U određenim slučajevima Društvo može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe.

Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik / nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

Društvo će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

 • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;
 • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;
 • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;
 • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;
 • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade;
 • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;
 • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;
 • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu info@alb.hr. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Itekako smo svjesni da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka, budući oni mogu biti manje svjesni rizika i mogućih posljedica otkrivanja svojih podataka.

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Društvo po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

Stoga će Društvo poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

Ako Društvo sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, Društvo će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:

 • izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i
 • osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;
 • te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODATCI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU

Društvo priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem  Internet stranice Društva prikupi.

Vaši osobni podatci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje Ste dobrovoljno dali Društvu, bilo korištenjem Internet stranice ili ispunjavanjem kontakt obrasca (prilikom ispunjavanja kontakt obrasca koristiti će se osobni podatci kao što su: ime i prezime i e-mail adresa).

Prikupljeni osobni podatci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podatcima Društvo će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

Za upravljanje web stranicom i u statističke svrhe prikupljamo podatke putem standardnih web zapisnika. Ti web zapisi sadrže IP adresu s kojega se povezujete s internet stranicom www.alb.hr, datum i vrijeme kada pristupate web mjestu, pojmovima za pretraživanje i stranicama koje ste posjetili. Provodimo periodične provjere vrste preglednika / operacijskih sustava koji se koriste i stranica s kojih izravno povezujete s našom web lokacijom. Stvaramo sažetak statistike iz web zapisnika kako bismo izmjerili broj posjetitelja koji bi bolje poznavali naše interese posjetitelja i kako bismo web site učinili korisnijim.

TKO JOŠ IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODATCIMA

Vaše osobne podatke ne dijelimo s neznancima. Osobni podatci o Vama u nekim su slučajevima pruženi našim pouzdanim partnerima kako bi vam omogućili pružanje usluga ili poboljšali vaše iskustvo korisnika. Vaše podatke dijelimo s:

Naši partneri za obradu podataka:

 • Google Analytics

Naši poslovni partneri:

 • /

Povezane treće strane:

 • /

Radimo samo s partnerima za obradu podataka koji su u stanju osigurati odgovarajuću razinu zaštite vaših osobnih podataka. Mi otkrivamo vaše osobne podatke trećim osobama ili javnim službenicima kada smo zakonski obvezni to učiniti. Možemo otkriti vaše osobne podatke trećim stranama samo ako ste sami pristali ili ako za to postoji druga pravna osnova.

KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačić je mali paket podataka poslan sa poslužitelja  na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe Internet stranice. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja internet stranice.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Kolačiće koristimo u sljedeće svrhe:

 • Potrebni kolačići (Nužni) – ti su kolačići potrebni za korištenje nekih važnih značajki na našoj web stranici. Ovi kolačići ne prikupljaju nikakve osobne podatke.
 • Kolačići za funkcionalnost (Za postavke) – ti kolačići omogućuju funkcionalnost koja čini našu uslugu jednostavnijom i omogućava pružanje više personaliziranih mogućnosti. Na primjer, možda će se sjetiti vašeg imena i e-pošte u obrascima za kontakt tako da sljedeći put prilikom ispunjavanja kontakt forme ne morate ponovno unijeti ove podatke.
 • Kolačići Google Analytics (Statistički) – ti se kolačići upotrebljavaju za praćenje upotrebe i izvedbe naših web stranica i usluga

Koristimo Google Analytics za mjerenje prometa na našoj web stranici. Google ima vlastitu Politiku privatnosti koju možete pregledati ovdje. Ako želite isključiti praćenje usluge Google Analytics, posjetite stranicu za isključivanje usluge Google Analytics opt-out page.

Društvo prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

SIGURNOST

Društvo poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podatci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podatci koji su Društvu ustupljeni prilikom ispunjavanja kontakt obrasca čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom ispunjavanja kontakt forme na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

RAZOTKRIVANJE

Osim ovlaštenih istraga za provođenje zakona, ne dajemo, dijelimo, prodajemo niti prenosimo nikakve osobne podatke trećoj strani.

OTKRIVANJE UPADA

U slučaju ovlaštenih istraga o provedbi zakona, a sukladno svim potrebnim pravnim postupcima, informacije iz naših raspoloživih izvora mogu se upotrijebiti za pomoć pri identificiranju pojedinca.

AUTORSKO PRAVO

Materijali objavljeni od strane Adria Luxury Boats na internetu su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Osim za privatne studije, istraživanja, kritike ili revizije, niti jedan dio ne smije se reproducirati ili ponovno koristiti u bilo koje komercijalne svrhe.

UVJETI KORIŠTENJA

Materijali na ovoj stranici pružaju se “kakav jest” i bez ikakvih jamstava bilo izričitih ili impliciranih. U najvećoj mjeri dopuštenoj prema primjenjivom zakonu, odbijamo sva jamstva, izričita ili implicirana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevana jamstva o mogućnosti prodaje i prikladnosti za određenu svrhu. Ne jamčimo da će funkcije sadržane u materijalima na web mjestu biti bez pogrešaka. Ne jamčimo ili ne nudimo nikakve izjave o upotrebi ili rezultatima korištenja materijala i informacija na web mjestu u pogledu njihove pouzdanosti, točnosti, točnosti ili na drugi način. Adria Luxury Boats d.o.o. nije u bilo kojem obliku odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu uslijed korištenja usluga ww.alb.hr.

Izričito se odričemo od svake odgovornosti za točnost, sadržaj ili dostupnost informacija pronađenih na web stranicama koje se povezuju s ili na web stranici. Ne možemo osigurati da ćete biti zadovoljni s bilo kojim proizvodima ili uslugama koje kupujete s web mjesta treće strane koja se povezuje sa ili s web stranice ili sadržaja treće strane na našim stranicama.

Molimo Vas da koristite diskreciju prilikom pregledavanja interneta pomoću ove stranice (alb.hr). Trebali biste biti svjesni da kada ste na stranicama alb.hr, možete biti usmjereni na druge web stranice koje su izvan naše kontrole. Nismo odgovorni za sadržaj drugih web stranica.

Ne predstavljamo da su materijali na web-lokaciji prikladni ili dostupni za upotrebu na određenoj lokaciji. Oni koji odluče pristupiti Stranici to čine na vlastitu inicijativu i odgovorni su za poštivanje lokalnih zakona, ako i u mjeri u kojoj su primjenjivi lokalni zakoni.

Ovi su uvjeti djelotvorni su sve dok ih nitko ne prekine. Možete raskinuti ove uvjete u bilo kojem trenutku ukidanjem korištenja web-mjesta i uništavanjem svih materijala dobivenih s web-mjesta i sve povezane dokumentacije i svih kopija, bilo da su izrađene prema uvjetima ovih odredbi ili na neki drugi način. Ovi se termini odmah ukidaju bez obavijesti od nas ako prema našem vlastitom nahođenju ne ispunjavate bilo koji termin ili odredbu ovih uvjeta.

KONTAKT INFORMACIJE

Adria Luxury Boats d.o.o.
Liburnijska ulica 7a
51414 Ičići

e-mail: info@alb.hr

AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.alb.hr , a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Pravila o privatnosti.
Posljednja izmjena je napravljena 30.6.2018.